Gezegenimiz gittikçe büyüyen tehditlerle karşı karşıya. Neoliberal politikaların dünyaya hâkim olmasıyla birlikte doğanın üzerindeki baskılar çeşitleniyor. Şirketlerin egemenliğinde ve devletlerin şirketleri koruyup kollayan politikalarıyla gezegenimizin tüm yaşam kaynakları sermayenin emrine amade ediliyor. Suyumuz ekonomik metaya, toprağımız rant aracına ve havamız karbon ticaretinin nesnesine dönüştü. Küresel iklim değişikliği ise bu karanlık tabloyu daha da ürkütücü bir hale getirdi.

Bir yanda suyu ve toprağı şirketler ve devletlerce gasp edilen kırsal kesim, kentiler, gelecek nesiller ve diğer canlılar. Öte yanda karlarını artırmak için yaşam hakkını yok etmekten kaçınmayan bir avuç sermayedar. Bu adaletsizlik karşısında tüm dünyada bir ekolojik hak mücadelesi veriliyor. Zira su ve toprak gaspı varsa, su ve toprak hakkını savunmanın zamanı çoktan gelmiştir. Yerküredeki hayatın sürdürülebilmesi için su ve toprak varlığını sürdürebilmelidir. Doğaya yapılan her türlü saldırı, yaşamın kendisine yapılmaktadır. Doğanın ve ona bağlı olan yaşamın sürdürülebilmesi için ekolojik hakların tanımlanması, tanınması ve güvence altına alınması gerekmektedir.

Ekolojik hakların inşası nihai bir sonuçtan çok uzun erimli bir mücadele sürecidir. Bu süreçte ise Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) önemli görevler düşmektedir. STK’lar gerek merkezi, gerekse yerel yönetimleri ekolojik hakların tanımlanması, tanınması ve güvence altına alınması aşamalarında öncü ve zorlayıcı rol oynamalıdır. Zira ekolojik haklar salt uzman ve yetkililere bırakılmayacak kadar karmaşık, birbiriyle ilintili ve demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sivil haklarla pek çok noktada örtüşen ekolojik haklar, her kesimden insanı, gezegende yaşayan her canlıyı ve gelecek kuşakları ilgilendirir. Bu nedenle sivil hak mücadelesinin her aşamasında demokratik katılımcılık ilkesi esastır. Halktan kopuk mevcut düzenle ekolojik haklardan bahsetmek mümkün değildir. İşte SEHAK da Türkiye’de eksikliği her alanda hissedilen ekolojik haklarının oluşturulması ve sivil haklarla bütünleşmesi sürecinde öncü olacaktır.

Ekolojik Haklar alanında planlanan faaliyetlerimiz

  • Su varlıklarının ve hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı mücadele
  • İklim değişikliğine karşı mücadele
  • Fosil yakıtlar ve nükleer enerjiye karşı mücadele
  • Ekolojik kentlerin oluşturulması konusunda çalışmalar
  • İklim değişikliği ve sosyal adalet konusunda çalışmalar