SEHAK Genel Kurulu
İSTANBUL • 20 Mayıs 2017​

Sevgili SEHAK Üyeleri ve Dostlar,

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 2017, Cumartesi günü, 11.00 – 13.00 saatleri arasında, dernek ofisinde düzenlenecek. Şayet bu tarihte salt çoğunluk sağlanamazsa, Genel Kurul 27 Mayıs 2017 tarihinde, aynı saatler arasında ve aynı adreste, bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecek.

Genel Kurul’da bugüne kadar aldığımız yol ve önümüzdeki döneme ilişkin perspektifleri ve faaliyet önerilerini konuşacağız. Bunun dışında derneğin yeni döneminde görev alacak olan arkadaşlarımızı da seçeceğiz.
Aşağıda Genel Kurul’un taslak gündemi yer almaktadır. Gündeme dair önerilerde bulunabileceğiniz gibi, tüzüğe dair değişiklik ve ek önerilerde bulunabilirsiniz.
Faaliyet raporu, mali rapor ve organlara seçimler için aday önerileri üyelerimizle en kısa sürede paylaşılacaktır.
Genel Kurul’da görüşmek üzere…
SEHAK Yönetim Kurulu
***
» Taslak Genel Kurul Gündemi
 • Divan seçimi: Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve Yazman
 • Gündem önerileri
 • Dernek hakkında genel bilgilendirme
  • Nasıl bir SEHAK?
  • Yürütülmekte olan faaliyetler
  • Önümüzdeki dönem faaliyetlere ilişkin perspektifler ve öneriler
 • Mali rapor ve aklama
 • Seçimler: Yeni dönem organların seçimleri
 • Tüzük değişiklik önerileri ve (değişiklik varsa) oylama
 • Kapanış
Genel Kurul Bilgileri
Tarih: 20 Mayıs 2017
Saat: 11.00 – 13.00
Yer: SEHAK Ofisi
Adres: Kocatepe Mahallesi, (Talimhane), Receppaşa Caddesi, İmren Apt. No: 9, D: 10, Beyoğlu/İstanbul