Bu video klip, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği’nin (SEHAK) Anne Frank House iş birliği ile 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştirdiği Hafıza Yürüyüşü etkinliği çerçevesinde üretilmiştir.

Klip Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle üretilmiştir. Klip içeriği tamamen SEHAK’ın sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşleri olarak gösterilemez.

© 2019 Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği. Tüm hakları saklıdır. Avrupa Birliği’ne koşullu olarak lisans hakkı tanınmıştır.

Görüntüler, önceden yazılı olarak izin alınmak ve derneğimize referans verilmek koşuluyla kullanılabilir.

Klipte ele alınan konu:

Çanakkale 1960’lara dek İstanbul, İzmir, Edirne ve Ankara’nın ardından en büyük Yahudi nüfusa sahip beşinci kent konumundadır. Bu kalabalık nüfus en çok da Çanakkale çarşısında kendini göstermektedir. Esnafın büyük kısmının Yahudilerden oluştuğu bu sebeple Yahudilerin kutsal saydıkları ibadet günleri olan Cumartesileri dükkan açmadıkları için çarşının hayalet bir şehre döndüğü pek çok sözlü tarih araştırmasında belirtilmektedir. Çarşı denince akla gelen Aynalı Çarşı da yine günümüze kalan Yahudi anıtlarından biri olarak sayılabilir. II. Abdülhamid’in padişahlık döneminde 1889 yılında, padişahın emriyle İlya Halyo tarafından inşa ettirilen Aynalı Çarşı aynı zamanda Halyo ya da Halio pasajı adları ile de bilinmektedir. Adını bir zamanlar içinde satılan at gözlüklerinden alan Aynalı Çarşı’nın giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede “Adaletliliği ile tanınan Sultan Gazi İkinci Abdülhamid Efendimiz Hazretlerinin lütuf ve sahip çıkmalarıyla kendilerine bağlı, Musevi uyruğundan İlya Halyo kullarının çabalarıyla yaptırılmış ve gönülde yer tutan çarşıdır. – Yıl Hicri Muharrem 1307 (1889)” yazmaktadır. 1934 yılında yaşanan pogromda Yahudilere ve Yahudi mallarına yapılan saldırılar sırasında bu kitabede yer alan yazılar sıva ile kapatılmıştır. Ancak 1967 yılında kitabe temizlenerek eski görünümüne kavuşmuştur. Tüm Türkiye’de Çanakkale Türküsü’nde de adı geçen Aynalı Çarşı günümüzde pek az kişi tarafından Halio Pasajı olarak bilinmektedir.

SEHAK İletişim Bilgileri:

Adres: Osmanağa Mahallesi, Reşitefendi Sokak, No: 42, D: 5, Kadıköy/İstanbul 
Telefon: +90-506-365 2729 
Web sitesihttps://sehak.org 
E-posta: bilgi@sehak.org 
Facebookhttps://www.facebook.com/sehak.tr 
Twitterhttps://twitter.com/SehakTr

Anne Frank Faaliyetleri İletişim Bilgileri: 
Web sitesihttp://www.anne-frank.org.tr 
Facebookhttps://www.facebook.com/anne.frank.turkiye/
Youtube Kanalıhttps://www.youtube.com/channel/UCtbdKGJ_F01ZXLryjNAxj8g