Bu video klip, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği’nin (SEHAK) Anne Frank House iş birliği ile 26-28 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirdiği Hafıza Yürüyüşü etkinliği çerçevesinde üretilmiştir.
Klip Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle üretilmiştir. Klip içeriği tamamen SEHAK’ın sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşleri olarak gösterilemez.

© 2019 Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği. Tüm hakları saklıdır. Avrupa Birliği’ne koşullu olarak lisans hakkı tanınmıştır.
Görüntüler, önceden yazılı olarak izin alınmak ve derneğimize referans verilmek koşuluyla kullanılabilir.

Klipte ele alınan konu:

Mersin 1860’lı yıllardan ithalat ve ihracat ile hareketlenen ticari yaşamla beraber küçük bir sahil köyü olmaktan çıkarak bir ticaret kenti kimliğine bürünmesinde Adalardan ve Kapadokya’dan gelen Rum Ortodoksların, Suriye, Lübnan ve Mısır’dan gelen Arap Ortodoksların, Maroni ve Katoliklerin, Levantenlerin, Ermenilerin ve az bir nüfusla Yahudilerin katkısı olmuştur. 19. yüzyıl sonlarında Mersin çok kimlikli ve çok kültürlü bir şehir görünümünde olan Mersin’in bu ticari gelişim sürecinin en önemli mekanlarından biri ise kuşkusuz Uray Caddesi’dir. Günümüzde halen bu isimle bilinen uzun cadde kentin bu kimlik değişimine tanıklık ve ev sahipliği etmiştir. Kent tarihinin belki de en önemli yapılarına; ticarethanelerine, hanlarına, kamu binalarına ve ibadethanelerine ev sahipliği yapan Uray Caddesi, pek çok farklı kültür ve kimlikten insanın bir arada yaşadığı, çalıştığı bir ortak mekan olmasının yanı sıra aynı zamanda limandan, istasyona bir ticaret yolu olması ile de kentin önemli mekanlarından biridir. Uray Caddesi, adını almadan evvel İstasyon Caddesi ve Hükümet Caddesi olarak adlandırılmışsa da Cumhuriyet’in ilanı sonrasında Türkçe kökenli sözcüklerin ön plana çıkartıldığı bu dönemde üzerinde yer alan belediye binasından hareketle, buraya belediye kelimesinin öz Türkçe karşılığı olan Uray adı verilmiştir. İsim değişikliği ile beraber mekan ve içindekiler de değişmiştir. Bir zamanlar Mersin’in merkezi, ticaretin kalbi ve Mersin’i Mersin yapan pek çok kişinin izini taşıyan Uray Caddesi günümüzde 1900’lerin ilk yarısındaki görünümünden bir hayli uzak bir haldedir. Kentin ilk kurucuları arasında sayılan Rumlar’dan, bir zamanlar geniş bir nüfus ile burada yaşamış olan Ermeniler’den, kentin ticari gelişiminde önemli rolü bulunan, Levantenler’den (Avrupa kökenli iş adamı ve bürokratlar), 1950’li yıllara değin Havraları (Yahudi ibadethanesi) hala aktif olan Yahudilerden, kentin asri unsurlarından olan Arap Ortodoksları ve Alevilerinden bugün geriye yazık ki pek az bir nüfus kalmış durumdadır. Uray Caddesi yalnızca bir dönemin ticari hayatının değil aynı zamanda bu çok kültürlü kent yapısının da önemli anıt mekanlarından biri olarak karşımızda durmaktadır.

SEHAK İletişim Bilgileri:

Adres: Osmanağa Mahallesi, Reşitefendi Sokak, No: 42, D: 5, Kadıköy/İstanbul 
Telefon: +90-506-365 2729 
Web sitesihttps://sehak.org 
E-posta: bilgi@sehak.org 
Facebookhttps://www.facebook.com/sehak.tr 
Twitterhttps://twitter.com/SehakTr

Anne Frank Faaliyetleri İletişim Bilgileri: 
Web sitesihttp://www.anne-frank.org.tr 
Facebookhttps://www.facebook.com/anne.frank.turkiye/
Youtube Kanalıhttps://www.youtube.com/channel/UCtbdKGJ_F01ZXLryjNAxj8g