Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

Nuran Yüce

Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan / Kurucu Üye

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde (1992) tamamladı. 1996-2001 tarihleri arasında Tarih Vakfı’nın mali ve idari bölümlerinde çalıştı. 2002-2003 SODEV bünyesinde yürütülen “Kadınların Yasal Hakları” projesinin koordinatörlüğünü yaptı. 2005 yılından beri iklim değişikliği ile ilgili (Küresel Eylem Grubu) kampanyalar içinde yer almakta. 2010 yılından bu yana Su Hakkı Kampanyası’nın proje koordinatörlüğüne devam etmekte.

Ercan Ayboğa

Başkan Yardımcısı / Kurucu Üye

Eğitimini Almanya'da inşaat mühendisliği ve hidroloji alanında tamamlayan Ercan Ayboğa, Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi'nin kurucuları arasındadır. 2007 yılından bu yana bu girişimde Dicle Nehri üzerinde Ilısu Barajının kurulmasına karşı aktif çalışmalar yürüten Ayboğa, Su Hakkı Kampanyası, Ekopotamya Ağı ...

Erkin Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi - Sayman / Kurucu Üye

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde (2007) bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında (2011) “Neoliberal Hegemonyaya Karşı Gelişen Sosyal Hareketler ve Dünya Sosyal Forumu” başlıklı tez ...

Özden Dönmez

Yönetim Kurulu Üyesi

Özden Dönmez Karabey, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezundur. Savaş karşıtı harekette ve azınlık hakları kampanyalarında yer aldı. 2014 yılından itibaren yer aldığı projeler arasında 20 Dolar 20 Kilo, Bizzat Hallediniz ve nükleer enerji karşıtı ...