“Anne Frank’ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi” Projesi

Project Details
Date: Jan 19 2016
Category: Sivil Haklar
Author:
Skills:
Comments: 0
Tags: Antisemitizm, Holokost
Project URL: View Project
Share this:
Description

“Anne Frank’ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi” Projesi

Anne Frank’ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi” projesi, Türkiye’nin yakın tarihi üzerine farkındalığı artırmak ve tarihi olaylara ve bunların çağdaş sorunlarla ilişkisine eleştirel bir yaklaşımı teşvik ederek, ortak geçmiş konusunda diyalog kanalları oluşturmayı ve böylece Türkiye’de karşılıklı anlayışı ve demokratik prensipleri güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Disiplinler arası, çoğulcu ve eleştirel pedagojik bir tarih eğitimi anlayışını benimseyen SEÇBİR ve Anne Frank House’un yöntemsel yaklaşımı, geleneksel ve geleneksel olmayan eğitim ögelerini birleştirerek, geçmişle ilgili tarih, anma, hatırlama ve diyaloğa ilişkin değişen bir söylemin özneleri olarak hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin yetkinleşmesini hedeflemektedir.
Projede SEHAK, SEÇBİR ve Anne Frank House, hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin konu ile ilgili bilgi ve becerilerini artıracak ve onlara uzun yıllar ilham verecek, pedagojik başarısı kanıtlanmış yöntemleri içeren, kalıcı, yüksek kaliteli ve interaktif eğitim materyallerinin oluşturulmasına odaklanmaktadır.

Başlıca etkinlikler:

• Türkiye’de Tarih Eğitimi için Ders Planları ve Ders Materyalleri:
Proje kapsamında, yaratıcı eğitim materyallerinin üretilmesi amacıyla özel olarak seçilmiş olan tarih uzmanlarını ve eğitimcileri davet etmeyi planlıyoruz. Böylece eğitmenler ve tarih uzmanları, SEHAK, SEÇBİR ve Anne Frank House tarafından koordine edilen ve yürütülen ortak işbirliği oturumlarında, Türkiye’ye ilişkin tarih materyallerinin geliştirilmesinin planlamasını yaparak, aralarında görev bölüşümü yapacak ve geliştirilecek materyalleri toplayacak.
Bu etkinliğin amacı, sürecin sonunda üretilen tüm materyallerin yayınlanacağı ve çevrimiçi olarak herkesin kullanımına açık olacak bir havuz oluşturmak.

• Hafıza Yürüyüşü Atölyeleri, Videolar ve Eğitim Yöntemleri:
SEHAK, Anne Frank House, BoMoVu ve Babil, proje çerçevesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 5 tane Hafıza Yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Etkinliklerin yapıldığı her ilde eğitim amaçlı 2 video klip çekilecek ve bu şekilde proje sonunda, çeşitli dillerde altyazılarıyla birlikte, Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Hafıza Yürüyüşleri için derslerde kullanıma hazır halde bir video koleksiyonu oluşacak.
Bunun yanı sıra, konsepti anlatan ve tüm Türkiye’de kameraya ve video klipleri çekmeye gerek olmadan eğitmenlerin uygulayabileceği, hem tartışmalar hem de araştırmaları içeren eksersizlere yer veren, eğitmenler ve öğretmenler için bir Hafıza Yürüyüşü El Kitabı hazırlanacak.

• “Anne Frank – Günümüz için Bir Tarih” Sergisi:
Halen çeşitli eğitim çalışmalarımızda kullanmakta olduğumuz bu sergiye, Türkiye ve Holokost, Türkiyeli Yahudilerin kişisel öyküleri, geçmişte ve günümüzde Antisemitizm ile Holokost sırasında Yahudilere yardımcı olanlar gibi yerel tarihi bilgileri içeren yeni paneller oluşturulacak. Sergi, muhtemelen İkinci Dünya Savaşı’nın en yaygın bilinen tarihi figürlerinden biri olan Anne Frank’ın yanı sıra, daha az bilinen yerel öyküleri ekleyerek, Günümüzde ve yerel bağlamda hala geçerliliğini koruyan Holokost ve Türkiye’nin konuya ilişkin rolünü ortak bir çerçevede ele almış olacaktır.

• Bölgesel Genç Rehberler Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri:
Proje çerçevesinde SEHAK, BoMoVu, Babil ve Anne Frank House, gençlik eğitmenlerinin gençlere yönelik eğitim atölyeleri düzenlemelerine yardımcı olacak Bölgesel Gençlik Rehberleri Eğiticiler Eğitimleri düzenleyecek.
Eğitimler, Anne Frank sergilerinin kurulması, serginin içeriği konusunda bilgilenme, serginin gezdirilmesine ilişkin pedagojik yaklaşımlar, gruplara sergi hakkında rehberlik etmek konusunda genel ipuçları, aksaklıkların giderilmesi, gençlerin güveninin kazanılması ve kamuoyuna yönelik konuşma yetilerinin artırılması, tarih eğitimi konusunda tarih çizelgesinin ve fotoğrafların kullanıma ilişkin yöntemler, sorularla sıkıştırıldıklarında karşılaşabilecekleri potansiyel sorunlar ve zorluklar üzerine tartışmalar, vb. konuları içerecek.

• Bölgesel Eğitmen Eğitimi Seminerleri:
Proje, SEHAK ve SEÇBİR tarafından 5 bölgede düzenlenecek olan, daha önce açıklanan serginin yanı sıra, geliştirilecek ders planları ve materyalleri, Hafıza Yürüyüşleri videoları ve yöntemlerinin tanıtılacağı eğitmen eğitimi seminerlerini de içermektedir.
Bu bölgesel seminerler, projenin çıktılarını derslerinde kullanmak isteyen eğitmenlerin teşvik edilmeleri ve eğitmen olarak yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak.

• Anketler ve İzleme:
Bu aktivitenin temel amacı, genel kamuoyunun Yahudilere ilişkin algısının yanı sıra, nefret suçları ve nefret söylemine ilişkin bilgileri toplamak olacak. Çalışma kapsamında elde edilecek olan bulgular üzerine raporlar hazırlanacak. Ana akım medya izleme faaliyetinin merkezi hedefi olacak.
İzleme faaliyetinin yanı sıra, Türkiyeli Yahudilere yönelik kamuoyunun tutumu üzerine her yıl bir genel kamuoyu araştırması düzenlenecek ve bulgular, Türkiye’de Antisemitizm konusunda farkındalığı artırmak amacıyla rapor olarak yayınlanacak.

• Türkiye, Holokost ve Antisemitizm konusunda Uluslararası Konferans:
Projenin uygulanması sürecinde toplanacak kapsamlı bilgiler, elde edilecek olan bilgi ve deneyim birikimini, bu uluslararası konferansta konuya ilişkin gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da çalışma yürüten uzmanlar ve eğitmenlerle paylaşma olanağımız olacak.
Bu konferansın danışmanlığını, konuya ilişkin uluslararası deneyimleri ile tanınan International Association for Intercultural Education (IAIE) yürütecek.

Danışma Kurulu:

Proje çerçevesinde, uzmanlıkları ve deneyimleriyle proje ekibine yol gösterecek uzmanlardan oluşan bir “Danışma Kurulu” oluşturduk.
Kurulun üyeleri:

 • Barry van Driel: Uluslararası akademik bir yayın olan “Intercultural Education” dergisinin Genel Yayın Yönetmeni ve Anne Frank House’un “Eğitmen Eğitimleri ve Eğitim Müfredatları Geliştirme Bölümü” Direktörüdür.
 • Metin Delevi: Metin Delevi, Türkiye Yahudi Cemaatinin aktif bir üyesi olup, Proje çalışmasında, Holokost ve Antisemitizm ile mücadele konularında bilgisine başvurulacaktır.
 • Prof. Dr. Kenan Çayır: Kenan Çayır İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olup, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) Müdürüdür.
 • Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu: Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, iletişim akademisyenidir ve nefret söylemi konusunda Türkiye’nin önde gelen uzmanlarındandır.
 • Dr. Esra Özyürek: Esra Özyürek, London School of Economics’de öğretim üyesi olup, Avrupa Enstitüsü’nde (European Institute) Çağdaş Türkiye Araştırmaları (Contemporary Turkish Studies) Başkanıdır.
 • Aaron J. Peterer: Anne Frank House medya eğitmeni ve Viyana merkezli Anne Frank Verein Koordinatörüdür.
 • Işıl Demirel: Işıl Demirel antropolog olup, Türkiye Yahudileri ve Antisemitizm üzerine araştırmaları bulunmaktadır. Avlaremoz Platformu’nun kurucu üyelerinden olan Demirel, Şalom, Agos, Bianet ve Evrensel gazeteleri için zaman zaman köşe yazıları yazmaktadır.
 • Serdar Korucu: Serdar Korucu CNN Türk’te editör olarak çalışmaktadır. Avlaremoz Platformu’nun kurucu üyelerindendir.

Paydaşlar:

 • Anne Frank House (Amsterdam, Hollanda);
 • The International Association for Intercultural Education (Londra, İngiltere);
 • Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR);
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi;
 • Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı (BoMoVu);
 • Bağımsız Araştırma, Bilgi ve İletişim Derneği (Babil);
 • Avlaremoz Platformu

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği tarafından yürütülmektedir

Related Projects