Hakkımızda

Kısa adı SEHAK olan Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği İstanbul’da kuruldu. Dernek demokratik, insan ve doğa haklarına saygılı, kültürel ve düşünsel farklılıkları zenginlik olarak gören bir sivil toplum vizyonuyla yola çıkıyor.

 

Neden SEHAK?

Türkiye siyasal ve sosyal açıdan hızlı bir değişim içerisinde. Geçtiğimiz dönem bir yandan Gezi hareketi gibi milyonlarca insanı gönüllülük, dayanışma ve yaşam alanlarının savunması temelinde sokağa döken toplumsal hareketlere, diğer yandan ise 90 yıllık cumhuriyet tarihinin tabu haline getirdiği en kritik konularda yüzleşme ve demokratikleşme yönünde atılan önemli adımlara tanık olduk. Sivil toplum örgütleri ve sosyal hareketler hiç olmadığı kadar ülkenin siyasi gündemini etkileme ve pozitif anlamdaki değişimlere ön ayak olma potansiyeline sahip. Sokaktaki muhalefet birçok yeni karşılaşma yaratıyor. Sosyal medya ve interaktif iletişim kanallarındaki gelişmelerle birlikte dinamik, yenilikçi ve dünyadaki gelişmelerin organik parçası bir sivil topluma doğru evriliyoruz.

Geçmiş yıllardaki sivil toplum örgütü deneyimlerimizde yaşam alanlarının savunulmasına ve Türkiye’deki hâkim paradigmayı sorgulayan yaklaşımların geliştirilmesine katkı verdik. Yaşam alanlarının savunulması ve Türkiye’nin geçmişiyle bugününe damgasını vuran ayrımcı pratiklerin son bulması, demokrasinin sınırlarının yerelde ve ülke düzeyinde geliştirilmesinden geçiyor.

Türkiye’nin toplumsal ve siyasal hayatına bu yönde etki edebilecek girişimleri oluşturmak, muhalefetin yeni özneleriyle ilişkilenme biçimleri yaratarak mümkün olabilir. Şimdi yenilenme zamanı. Sokağı daha çok dinleyen, katılımcılığı ve gönüllü aktivizmi asli unsur haline getiren yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var.

Temel yaklaşımımız, yürüttüğümüz hak temelli çalışmaları, yurtdışında da bazı örneklerini gördüğümüz gönüllü aktivizmi ile harmanlamak. Bu etkileşimin kendisinin, yeni konseptleri ve yaratıcı fikirleri ortaya çıkaracak zemini oluşturacağına inanıyoruz.

 

Misyonumuz

SEHAK demokratik, insan haklarına saygılı, kültürel ve düşünsel farklılıkları zenginlik olarak gören bir sivil toplumu hedefler. Bu doğrultuda derneğin misyonu,

 • Hak temelli bir yaklaşımla, tüm insanların demokratik, eşit, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi,
 • Sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi,
 • Örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi,
 • Farklı kültürel kimliklerin, inanışların ve görüşlerin bir arada olabilmesi,
 • İnsan haklarına saygılı bir toplumun oluşması,
 • Tüm yurttaşların temel insan haklarının korunması,
 • İhtilafların diyalog ve barışçıl yollardan çözülmesi,
 • Her türlü şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kalkması,
 • Başta Avrupa ve komşu ülkeler olmak üzere, diğer ülkelerden sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi,
 • Yaşamın sürdürülebilir kılınması ve ekolojik dengenin gözetilmesi,
 • Sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için,

kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim, lobi ve benzeri çalışmaları yürütmektir.

 

İlkeler

Derneğin belirlenen misyonuna ulaşmasında izleyeceği ilkeler ve değerler özetle şöyledir:

 • Bütün faaliyetlerinde ilkeleri doğrultusunda tarafsız ve bağımsızdır,
 • Demokrasi, eşitlik, katılımcılık ve farklılığa saygı temelinde çalışmalar yürütülmesini benimser,
 • Gerek yönetiminde, gerekse faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet sorunlarını dikkate alır,
 • Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşıdır,
 • Her türlü çevre sorununa duyarlıdır, günümüz ve gelecekteki kuşaklar açısından yaşamın bütünlüğüne inanır ve bu anlamda çevrenin ve ekosistemin korunmasını önemser,
 • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,
 • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser,
 • Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, gönüllü çalışmalara ve aktivizme önem veren bir örgüttür.

Derneğin belirlenen misyonuna ulaşmasında izleyeceği ilkeler ve değerler özetle şöyle:

 • Bütün faaliyetlerinde ilkeleri doğrultusunda tarafsız ve bağımsızdır,
 • Demokrasi, eşitlik, katılımcılık ve farklılığa saygı temelinde çalışmalar yürütülmesini benimser,
 • Gerek yönetiminde, gerekse faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet sorunlarını dikkate alır,
 • Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşıdır,
 • Her türlü çevre sorununa duyarlıdır, günümüz ve gelecekteki kuşaklar açısından yaşamın bütünlüğüne inanır ve bu anlamda çevrenin ve ekosistemin korunmasını önemser,
 • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,
 • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser,
 • Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, gönüllü çalışmalara ve aktivizme önem veren bir örgüttür.

 

27 Mayıs 2017’de yapılan 2. SEHAK Genel Kurulu’nda seçilen yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerimiz:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

 • Nuran Yüce
 • Ercan Ayboğa
 • Erkin Erdoğan
 • Özden Dönmez
 • Akgün İlhan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

 • Arife Köse
 • Serhat Resul Çaçan
 • Mehmet Özgün Özkul
 • Mustafa Orhan Göztepe

 

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

 • Sinan Emre
 • Nil Delahaye
 • Deniz Polat

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

 • Muhip Ege Çağlıdil
 • Raif Batur Talu

 

 

SEHAK Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Baskın Oran
 • Prof. Dr. Cengiz Aktar
 • Doç. Dr. Ferda Keskin
 • Prof. Dr. Ferhat Kentel
 • Korhan Gümüş
 • Osman Kavala
 • Ömer Madra
 • Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu