Hakkımızda

Amacımız

SEHAK olarak temel amacımız Türkiye’de demokrasinin yerel ve ülke düzeyinde geliştirilmesine katkı vermek. Bu amaçla yürüttüğümüz hak temelli çalışmaları, gönüllü aktivizmiyle harmanlamayı temel bir yaklaşım olarak benimsiyoruz.

Misyonumuz

SEHAK demokratik, insan haklarına saygılı, kültürel ve düşünsel farklılıkları zenginlik olarak gören bir sivil toplumu hedefler. Bu doğrultuda derneğin misyonu,

 • Hak temelli bir yaklaşımla, tüm insanların demokratik, eşit, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi,
 • Sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi,
 • Örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi,
 • Farklı kültürel kimliklerin, inanışların ve görüşlerin bir arada olabilmesi,
 • İnsan haklarına saygılı bir toplumun oluşması,
 • Tüm yurttaşların temel insan haklarının korunması,
 • İhtilafların diyalog ve barışçıl yollardan çözülmesi,
 • Her türlü şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kalkması,
 • Başta Avrupa ve komşu ülkeler olmak üzere, diğer ülkelerden sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi,
 • Yaşamın sürdürülebilir kılınması ve ekolojik dengenin gözetilmesi,
 • Sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için,

kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim, lobi ve benzeri çalışmaları yürütmektir.

İlkeler

Derneğin belirlenen misyonuna ulaşmasında izleyeceği ilkeler ve değerler özetle şöyledir:

 • Bütün faaliyetlerinde ilkeleri doğrultusunda tarafsız ve bağımsızdır,
 • Demokrasi, eşitlik, katılımcılık ve farklılığa saygı temelinde çalışmalar yürütülmesini benimser,
 • Gerek yönetiminde, gerekse faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet sorunlarını dikkate alır,
 • Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşıdır,
 • Her türlü çevre sorununa duyarlıdır, günümüz ve gelecekteki kuşaklar açısından yaşamın bütünlüğüne inanır ve bu anlamda çevrenin ve ekosistemin korunmasını önemser,
 • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,
 • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser,
 • Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, gönüllü çalışmalara ve aktivizme önem veren bir örgüttür.

Derneğin belirlenen misyonuna ulaşmasında izleyeceği ilkeler ve değerler özetle şöyle:

 • Bütün faaliyetlerinde ilkeleri doğrultusunda tarafsız ve bağımsızdır,
 • Demokrasi, eşitlik, katılımcılık ve farklılığa saygı temelinde çalışmalar yürütülmesini benimser,
 • Gerek yönetiminde, gerekse faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet sorunlarını dikkate alır,
 • Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşıdır,
 • Her türlü çevre sorununa duyarlıdır, günümüz ve gelecekteki kuşaklar açısından yaşamın bütünlüğüne inanır ve bu anlamda çevrenin ve ekosistemin korunmasını önemser,
 • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,
 • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser,
 • Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, gönüllü çalışmalara ve aktivizme önem veren bir örgüttür.