Hakkımızda

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) 2014 yılında, İstanbul’da, sivil toplum ve sosyal hareketler alanında çalışan aktivistler tarafından, Türkiye’de gönüllü aktivizmini öne çıkaran katılımcı bir sivil toplum ihtiyacı göz önüne alınarak kuruldu. Dernek demokratik, insan ve doğa haklarına saygılı, kültürel ve düşünsel farklılıkları zenginlik olarak gören bir sivil toplum vizyonuyla yola çıkıyor. 

Neden SEHAK?

SEHAK’ı kurduğumuz dönemde bize ilham veren şey bir yandan Gezi hareketi gibi milyonlarca insanı gönüllülük, dayanışma ve yaşam alanlarının savunması temelinde sokağa döken toplumsal hareketler, diğer yandan ise 90 yıllık cumhuriyet tarihinin tabu haline getirdiği en kritik konularda yüzleşme ve demokratikleşme yönünde atılan önemli adımlar idi.

Her ne kadar son dönemde Türkiye’deki zor koşullardan dolayı sivil toplum alanı bir daralma yaşıyor olsa da, içinden geçtiğimiz sürecin getirdikleri güçlü bir sivil toplumun Türkiye için ne kadar can alıcı bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Tüm zorluklara rağmen Türkiye’de sivil alanın güçlü bir temele sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu noktadan yola çıkarak, sivil haklar ve ekolojik haklar alanlarında yürüttüğümüz projelerle SEHAK’ın Türkiye’deki hâkim paradigmayı sorgulayan, ayrımcı pratiklerin son bulması için çaba harcayan ve yaşam alanlarını savunan çalışmalarına hız veriyoruz.

Amacımız

SEHAK olarak temel amacımız Türkiye’de demokrasinin yerel ve ülke düzeyinde geliştirilmesine katkı vermek. Bu amaçla yürüttüğümüz hak temelli çalışmaları, gönüllü aktivizmiyle harmanlamayı temel bir yaklaşım olarak benimsiyoruz.

Misyonumuz

SEHAK demokratik, insan haklarına saygılı, kültürel ve düşünsel farklılıkları zenginlik olarak gören bir sivil toplumu hedefler. Bu doğrultuda derneğin misyonu,

 • Hak temelli bir yaklaşımla, tüm insanların demokratik, eşit, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi,
 • Sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi,
 • Örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi,
 • Farklı kültürel kimliklerin, inanışların ve görüşlerin bir arada olabilmesi,
 • İnsan haklarına saygılı bir toplumun oluşması,
 • Tüm yurttaşların temel insan haklarının korunması,
 • İhtilafların diyalog ve barışçıl yollardan çözülmesi,
 • Her türlü şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kalkması,
 • Başta Avrupa ve komşu ülkeler olmak üzere, diğer ülkelerden sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi,
 • Yaşamın sürdürülebilir kılınması ve ekolojik dengenin gözetilmesi,
 • Sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için,

kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim, lobi ve benzeri çalışmaları yürütmektir.

İlkeler

Derneğin belirlenen misyonuna ulaşmasında izleyeceği ilkeler ve değerler özetle şöyledir:

 • Bütün faaliyetlerinde ilkeleri doğrultusunda tarafsız ve bağımsızdır,
 • Demokrasi, eşitlik, katılımcılık ve farklılığa saygı temelinde çalışmalar yürütülmesini benimser,
 • Gerek yönetiminde, gerekse faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet sorunlarını dikkate alır,
 • Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşıdır,
 • Her türlü çevre sorununa duyarlıdır, günümüz ve gelecekteki kuşaklar açısından yaşamın bütünlüğüne inanır ve bu anlamda çevrenin ve ekosistemin korunmasını önemser,
 • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,
 • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser,
 • Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, gönüllü çalışmalara ve aktivizme önem veren bir örgüttür.

Derneğin belirlenen misyonuna ulaşmasında izleyeceği ilkeler ve değerler özetle şöyle:

 • Bütün faaliyetlerinde ilkeleri doğrultusunda tarafsız ve bağımsızdır,
 • Demokrasi, eşitlik, katılımcılık ve farklılığa saygı temelinde çalışmalar yürütülmesini benimser,
 • Gerek yönetiminde, gerekse faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet sorunlarını dikkate alır,
 • Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşıdır,
 • Her türlü çevre sorununa duyarlıdır, günümüz ve gelecekteki kuşaklar açısından yaşamın bütünlüğüne inanır ve bu anlamda çevrenin ve ekosistemin korunmasını önemser,
 • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,
 • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser,
 • Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, gönüllü çalışmalara ve aktivizme önem veren bir örgüttür.

27 Mayıs 2017’de yapılan 2. SEHAK Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerimiz:

 Yönetim Kurulu Asil Üyeleri 

 • Nuran Yüce
 • Ercan Ayboğa
 • Erkin Erdoğan
 • Özden Dönmez
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

 • Arife Köse
 • Serhat Resul Çaçan
 • Mehmet Özgün Özkul
 • Mustafa Orhan Göztepe
 • Fikret Levent Şensever
Denetim Kurulu Asil Üyeleri

 • Sinan Emre
 • Nil Delahaye
 • Deniz Polat
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

 • Muhip Ege Çağlıdil
 • Raif Batur Talu
 SEHAK Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Baskın Oran
 • Prof. Dr. Cengiz Aktar
 • Doç. Dr. Ferda Keskin
 • Prof. Dr. Ferhat Kentel
 • Korhan Gümüş
 • Osman Kavala
 • Ömer Madra
 • Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu

Partnerlerimiz

SEHAK olarak yürüttüğümüz projelerde çok sayıda kurum ve kuruluşla işbirliği yapıyoruz.

Ekolojik Haklar alanında yürüttüğümüz Su Hakkı Kampanyasında bugüne kadar işbirliği yaptığımız kuruluşlar şunlar:
Hasankeyfi Yaşatma Girişimi
Adalar Kent Konseyi
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Küresel Eylem Grubu (KEG)
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO)
Doğader (Bursa)
EgeÇep
Peyzaj Araştırmaları Derneği (Ankara)

Kampanya çalışanlarımız tarafından hazırlanan Su Hakkı adlı radyo programı ise her hafta Salı günü Açık Radyo’da yayınlanıyor.

Sivil Haklar alanında ise 2017’nin başında başladığımız ve 2019 yılının sonuna kadar sürecek olan “Anne Frank’ın Yaşam Öyküsü Üzerinden Temel Haklar ve Demokratik Değerler Öğretimi”  Projesinde şu kurumlar partner olarak yer alıyor:
Anne Frank House (Amsterdam)
The International Association for Intercultural Education (Londra)
Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR)
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı (BoMoVu)
Bağımsız Araştırma, Bilgi ve İletişim Derneği (Babil)
Avlaremoz Platformu

Özel Ulus Musevi Lisesi, Özel Alman Lisesi ve Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “Kültür İşleri” yöneticileri ile ortak çalışmalar yaptık. Ayrıca proje kapsamında Türkiye Musevi cemaati yöneticileri ile yakın iş birliği içindeyiz.

Gençlere yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmaları çerçevesinde, Antalya ve Konya’da yerel Eğitim-Sen şubelerinin yöneticileri; Adana’da Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri; Denizli’de, Denizli Koruyucu Aile Derneği’nin yöneticileri ve İstanbul’da,  Göztepe Kültür Merkezi yöneticileri ile iş birliği yaptık.

Destekçilerimiz

SEHAK olarak bugüne dek yürüttüğümüz ve yürütmekte olduğumuz projelere destek sağlayan kuruluşlar:

European Commission
Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu
Kartal Belediyesi
Rosa Luxemburg Stiftung