top of page

“Anne Frank – Günümüz için bir Tarih” sergisi, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde ziyaretçile


Anne Frank – Günümüz için bir Tarih” sergisi, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluşuyor. Sergi, 17 Mayıs – 11 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.1930 ile 1945 yılları arasındaki dönemi kapsayan, fotoğraflar ile Türkçe-İngilizce metinleri içeren ve 34 panelden oluşan sergi, Anne Frank’ın trajik yaşamını ele alırken, arka planda Nazi rejiminin yükselişi ve Holokost’a yol açan süreçler, Nazilerin başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca insana yönelik gerçekleştirdiği zulüm ve bu dönemden çıkarılması gereken derslere odaklanmaktadır.Anne Frank'ın hatıra defterinden yapılan alıntılar ve Frank ailesinin fotoğrafları, ziyaretçilere bu trajik öyküyü anlamalarında rehberlik etmektedir. Sergi, önyargı, ırkçılık, aşırı milliyetçilik, zulüm, direniş, insan hakları ve demokrasi gibi temaları kişisel öyküler ve görgü tanıklıkları üzerinden aktarmaktadır.Bu çerçevede orta ve lise öğrencileri ile gençler için zengin bir ders materyali niteliği taşıyan sergi, aynı zamanda yetişkinlere de hitap eden bir içeriğe sahip.Birçok Avrupa ülkesinde de sergilenen sergiyi bugüne kadar 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti.Etkinlik, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK), 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Amsterdam merkezli Anne Frank House (Müzesi) iş birliği ile düzenlenmektedir.


500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi hakkında: Üç ayrı bölümden oluşan müzede ziyaretçiler tarih, gelenekler, dini ritüeller ve sosyal yaşam ile ilgili birçok konuda bilgiye ulaşabilmektedir.İlk bölümde milattan önce dördüncü yüzyıldan günümüze kadar Anadolu topraklarındaki Yahudi tarihi anlatılmaktadır. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişi de içine alan bu bölümde tarihi olaylar kronolojik olarak hazırlanmıştır. Yakın tarihin anlatıldığı dokunmatik panoda konular resim ve videolarla desteklenerek verilmiştir. Basın için ayrılan bölümde Cumhuriyet öncesi ve sonrası yayımlanan Türk Yahudi basınına ait gazete örnekleri, matbaa objeleri ve tarihçe yer almaktadır.

Neve Şalom ve müze arasında fiziki bağlantıyı kuran midraş holü sinagog içinde yapılan dini törenlerin canlı olarak izlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Sünnet, düğün, Bar Mitzva gibi ritüellere tanıklık etmek müze ziyaretçisini fiili olarak törenin bir parçası haline getirmektedir.Dini ritüellerde kullanılan objelerden oluşan bölüm, 1982 yılında kapanan Appollon Sinagogundan gelen midraş ile temsili olarak yeniden canlandırılmıştır. Litürjik objelerin bir araya gelmesi ile mistik bir atmosferin yaratıldığı bu alanda farklı sinagoglardan gelen dini objeler sergilenmektedir.


Etnografya bölümünde ise doğumdan ölüme yaşam döngüsü; objeler, belgeler, resimler ve videolarla ziyaretçiye aktarılmaktadır. Ziyaretçilere barkovizyon ile çeşitli şehirlerde olan Yahudi gelenek ve törenlerine ait görüntüleri seyretme imkânı sunulmuştur.

Son bölümde Yahudi gelenekleri, bayramlar, yemek ve dil kültürü, müzik ve Yahudilerin çoğunlukla yaşadıkları bölgelerde yer alan sinagog, mezarlık gibi yapılar panolar ve dokunmatik ekranlarda anlatılmaktadır. Bu ekranlarda yer alan bilgiler içinde görsel ve işitsel ögeler sıklıkla kullanılmıştır. Bu alanda Judeo-Espanyol dilinde yapılmış sözlü tarih çalışması bir dönemi canlı tanıklardan dinlememizi sağlamakta ve toplumsal belleğe katkıda bulunmaktadır.

Comentários


bottom of page