top of page

Denizli’de Gençler için İnsan Hakları Eğitimi – Anne Frank House işbirliğiyle


Program ve İçeriği Hakkında:

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) ve Amsterdam merkezli Anne Frank House (Anne Frank Müzesi) işbirliği ile gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, toplumda insan hakları bilincinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.Soykırım, önyargı, ırkçılık, insan hakları ihlalleri gibi konularda, 12 Şubat 2017, Pazar günü gerçekleşecek olan etkinlikte, “Anne Frank House Sertifikası” alabilir ve Amsterdam’da düzenlenen uluslararası Anne Frank etkinliklerine katılmaya hak kazanabilirsiniz.


Çalışma Programı:

Etkinlik tarihi: 12 Şubat 2017, PazarSaat: 10.00 – 13.00 arası

Yer: Denizli Koruyucu Aile DerneğiAdres: Altıntop Mah. Meseret Sk. Akçagül Apt. No:15/11, Merkezefendi - Denizli


Başvuru ve Değerlendirme Süreci Hakkında:

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2017

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 2 Şubat 2017


Eğitimden yararlanabilecek kişi sayısı sınırlı olduğundan aşağıdaki ölçütler göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır:

  • Katılımcıların bulundukları toplumsal konum itibariyle (yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, vb.) eşit dağılımı,

  • 18-30 yaş aralığında olmak,

  • İnsan hakları konusunda duyarlılık sahibi olmak,

  • Başvuru formunu eksiksiz ve açıklayıcı bir şekilde doldurmak,

  • Başvurunun eğitim amaç ve hedefleri ile uyumlu olması,

  • Denizli ve çevresindeki illerde ikamet edenler önceliklidir. Denizli dışından başvuranlar, konaklama ve ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaktır.

Katılım ücretsiz olup, katılımcıların tüm programa katılımları beklenmektedir.


» Çalışmaların içeriğine ilişkin:

Eğitimin amacı: Demokrasinin güvence altına alınmasında bir sorun olması halinde, temel insan haklarımızın durumu ne olur? Ya bu haklar birbiriyle çelişmeye başlarsa?Bu eğitim çalışmamızla, tüm dünyadan güncel temel insan hakları meselelerini; birbiriyle veya hukukun üstünlüğü ilkesiyle çelişen güncel örneklerini ele alacak ve bunlar üzerine karşılıklı düşüncelerimizi paylaşacağız.Tüm demokratik toplumlarda yurttaşların ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve din özgürlüğü gibi belli temel insan hakları garanti altına alınmıştır. Bununla birlikte, söz konusu hakların mutlak olup olmadığı sorusu tartışmalıdır.Mesela, temel insan hakları birbiriyle çelişkiye düşmesi durumunda ne olacaktır? Ya da demokratik bir toplumun güvenliği tehlike altında olduğunda?İşte bu eğitim çalışmamızda temel insan haklarının birbiriyle ya da hukukun üstünlüğünün güvence altına alınmasıyla çeliştiği durumlara ilişkin tüm dünyadaki gerçek hayattan örnekleri ele alıp inceleyeceğiz. Özetle bu çalışmamızın özgürlüklerin sınırına yönelik eleştirel düşünmeye iten bir araç olmasını umuyoruz.Beş ana konu:- İfade özgürlüğü- Din özgürlüğü- Basın özgürlüğü- Gösteri özgürlüğü- Özel hayatın gizliliğiTartışma konularından bir örnek vermek gerekirse: Mesela Neonazilerin bir sinagog önünde eylem yapması gösteri özgürlüğüne girer mi? Yoksa Sinagog’un içinde dua eden ve çevrede yaşayan Yahudilerin güvenliğini tehdit mi eder?


Destekleyen kurumlar:

Bu proje, Hollanda Ankara Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile gerçekleştirilmektedir.Denizli Koruyucu Aile Derneği’ne, etkinliğimizin gerçekleştirilmesi için verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.


Düzenleyen kurumlar:

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği ve Anne Frank House

Yorumlar


bottom of page