top of page

Hafıza Yürüyüşü ve Eğitim Atölyesi


“Anne Frank’ın Yaşam Öyküsü Üzerinden TemelHaklar ve Demokratik Değerler Öğretimi”

Tarih: 23-25 Mart 2018
Yer: İstanbul

23-25 Mart tarihlerinde, Amsterdam merkezli Anne Frank House iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz Hafıza Yürüyüşü eğitiminde, uzmanlar eşliğinde İstanbul’da anıtlar üzerine araştırma yapacak, bu anıtların günümüzde “bizim için anlamı” üzerine düşüneceğimiz bir çalışma gerçekleştireceğiz. Gruplar halinde yapacağımız saha çalışmasında video klip çekim teknikleri yanı sıra, arka plan bilgileri de paylaşılacaktır. Bu eğitimin sonunda, çalışmanın katılımcıları belgesel niteliğinde birer video klip hazırlayacak ve bunlar İngilizce altyazı ile Avrupa’daki birçok partnerimizin çalışmalarında da eğitim materyali olarak kullanılacaktır.

» Atölye çalışmamız ve Hafıza Yürüyüşü’ne kısa bir bakış:

 • 18-26 yaş grubundan toplam 16 genç ile bir araya geleceğiz,

 • Anıtlar üzerine düşünmeyi öğrenecek, anıtları araştıracak, hafıza ve anma gibi konulardaki bilgi daracığımızı genişleteceğiz,

 • Uzmanlar tarafından verilen eğitim ile kısa film çekiminin nasıl yapıldığını öğreneceğiz (kamera, ses, kurgu),

 • Aynı yaş grubundan diğer katılımcılarla birlikte “demokratik”, “adil” ve “eşit” bir toplum konularını ele alarak, ufkumuzu genişleteceğiz,

 • Düşüncelerimizi diğer katılımcılarla paylaşıp, tartışacak ve pratikte uygulayacağız,

 • İstanbul’daki seçilmiş anıtları ziyaret edip, kültür mirası konusunda bilgileneceğiz.

» Hafıza Yürüyüşü nedir?

“Hafıza Yürüyüşü” hafıza ve anma, tarih ve geçmişin, günümüz toplumu ile bağını gösteren bir çalışmadır. Hatırlamamız için dikilen anıtlar, bu çalışmanın merkezinde yer almaktadır.

Bu tür anıtlara niye ihtiyaç duyulmaktadır? Gerçekten bu anıtlara ihtiyaç var mı? Söz konusu anıtların arka planında ne tür tarihi gerçekler, öyküler ve tartışmalar yatıyor? Bunların günümüzdeki insanlar açısında anlamı nedir? Çalışmamızda bu tür soruların yanıtlarını arayacağız.


SEHAK’ın düzenlediği bu çalışma, eğitim odaklı ve yaratıcı bir video atölyesi olup, özellikle genç katılımcıların yaşam alanlarındaki anıtlar üzerine eleştirel bir bakış açısı kazanmalarını amaçlamaktadır. Katılımcılar, günümüz toplumunda anıtların toplum açısından anlamı ve ilişkisini ele alacakları araştırmalar ile eğitileceklerdir.


Çalışma, anıtların önemi ve söz konusu anıtlara yönelik farklı tarihsel yaklaşımlar konusunda farkındalığı artırmanın yanı sıra, aynı zamanda anıtların ideolojik ve siyasi olarak araçsallaştırılması konusunda eleştirel yaklaşımları da teşvik etmektedir.

Gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar sadece konuya ilişkin araştırma becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda video klip çekme ve sokakta insanlarla toplumsal meseleler üzerine söyleşi yapma yeteneklerini de kazanmaktadır.


Katılımcıların uzmanların eşliğinde kendilerinin üreteceği video klipleri aracılığıyla, anma günleri, tarihsel figürler ve anıtlar üzerine bir tartışmayı da tetiklemesi hedeflenmektedir.

» Atölye programı

3 gün boyunca yaklaşık 16 genç ve uzmanlardan oluşan bir grupla birlikte olacaksınız. Çalışma İstanbul’da sizlerin belirleyeceği anıtlar üzerinden gerçekleştirilecek ve bu çalışma boyunca, söz konusu anıtları nasıl “okuyacağımızı” öğreneceğiz. Yapacağımız bu çalışmanın sonunda, belirlediğimiz anıtları ve bu anıtlarla çevredeki insanların ilişkisi, anıtlara bakışlarını yansıtan 2 video klip hazırlamış olacağız.


Çalışma kapsamında, söz konusu anıtların anlamı ve tarihi arka planı konusunda bilgilenmenin yanı sıra; bu anıtların günümüzdeki durumuna ilişkin yakın plan bir araştırma ve anıtın çevresinde yaşayan yerel halkla anıtın onlar için ne anlama geldiğine dair söyleşiler yapacağız.

Bu çalışmanın sonunda sizler tarafından bizzat üretilecek olan klipler kamuoyu ile paylaşılacak. Bu atölyenin sonunda klip çekme ve kurgulama konusunda temel bilgiler edinmiş olacaksınız.

» Düzenleyen: Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK)

» Proje ortaklarımız:

 • Anne Frank House (Amsterdam, Hollanda);

 • The International Association for Intercultural Education (Londra, İngiltere);

 • Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR), İstanbul Bilgi Üniversitesi;

 • Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı (BoMoVu);

 • Bağımsız Araştırma, Bilgi ve İletişim Derneği (Babil);

 • Avlaremoz Platformu.

» Kayıt ve Katılım Koşulları:

Eğitimden yararlanabilecek kişi sayısı sınırlı olduğundan aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır:

 • 18-26 yaş aralığında olmak,

 • İnsan hakları konusunda duyarlılık sahibi olmak,

 • Başvuru formunu eksiksiz ve açıklayıcı bir şekilde doldurmak,

 • Başvurunun eğitim amaç ve hedefleri (Hafıza Yürüyüşü) ile uyumlu olması,

 • Kısa video film ve belgeselleri yapımı ve kurgulanması gibi konularda istekli olmak.

 • Katılımcıların toplumsal konumları ve kimlikleri itibariyle (yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, vb.) eşit dağılımı.

Katılım için özel yeteneklere sahip olmak gerekli değildir; ancak, video çekimleri, ses ve kurgulama konularında bilgi ve deneyim sahibi iseniz, lütfen bunu başvuru formunda belirtiniz.

İstanbul ve çevresindeki illerde ikamet edenler, katılımcıların seçiminde önceliklidir. Benzeri çalışmalar yıl içinde farklı illerde de düzenlenecektir.

» Önemli not:

İstanbul dışından başvuranlar, konaklama ve ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaktır. Katılım ücretsiz olup, katılımcıların tüm programa katılımları zorunludur. Aksi takdirde başvurular ret edilecektir.

» Çalışma Programı:

Etkinlik tarihi: 23, 24 ve 25 Mart 2018, Cuma-Pazar günlerini kapsayan üç gündür.

Saatler: 10.00 – 18.00 arası

Yer: Çalışma İstanbul’da gerçekleştirilecek olup, gerekli ayrıntılar katılımcılara bildirilecektir.

» Başvuru ve Değerlendirme Süreci Hakkında:

Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2018

Sonuçları Açıklanma Tarihi: 16 Mart 2018

Etkinliğe katılabilmek için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu en geç 9 Mart 2018 tarihine kadar online olarak doldurmanız gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Önemli not: Programın tümüne (3 gün) katılan herkese, Anne Frank House ve SEHAK imzalı sertifika verilecektir.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği tarafından yürütülmektedir.

Şişli Belediyesi’ne, etkinliğimizin gerçekleştirilmesi için verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.

Comments


bottom of page