top of page

Holokost, Anne Frank Ve Demokratik Değerler Üzerine Eğitimciler İçin Örnek Ders Uygulamaları


Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 2017 yılında başlamış olan “Anne Frank’ın Yaşam Öyküsü Üzerinden Temel Haklar ve Demokratik Değerler Öğretimi” projesi kapsamında hazırlanmış olan bu kitap, Türkiye’de ilk defa Holokost konusunu temeline alarak ayrımcılık, ötekileştirme, antisemitizm ve soykırım gibi kavramlar ışığında hazırlanmış olan özgün eğitim modüllerini içermektedir. Hazırlanan eğitim modülleri, eleştirel tarih anlayışını destekleyen, empati yetisini pekiştiren, yaratıcı yöntem ve söylemlerle bugünün çağdaş eğitim anlayışına uygun bir nitelikle eğitimcilerin kullanımına bu kitap ile sunulmaktadır.

Türkiye’de ilk defa antisemitizm ve Holokost’u merkezine alarak hazırlanan bu eğitim modülleri, tarihe Holokost örneği üzerinden eleştirel bakabilmeyi mümkün kılmayı amaçlamaktadır. Oluşturulan ve sizlerle bu kitap üzerinden paylaşılan eğitim modülleri Türkiye’de Holokost konusunun tartışmaya açılabilmesine, Türkiye’nin özellikle medya ve iletişim alanında önemli problemlerinden biri olan Antisemitizm ile mücadele alanına eğitim yoluyla katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Kitabı indirmek için

Holokost, Anne Frank ve Demokratik Değerler Üzerine Eğitimciler için Örnek Ders Uygulamala
.
Download • 2.00MB

bottom of page