top of page

İzmir’de Gençler İçin Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi


“Anne Frank’ın Yaşam Öyküsü Üzerinden Temel Haklarve Demokratik Değerler Öğretimi”

Tarih: 21 Ekim 2018

Yer: İzmir


Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK), Amsterdam merkezli Anne Frank House ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) iş birliği ile geliştirilen bu eğitim konsepti ve içeriğinde, günümüz toplumlarında ayrımcılık ve ön yargıların oluşumu ve bunun sonuçları ele alınmakta, insan hakları bilincinin ve demokratik değerlerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.Aktif katılım içeren seminerde, katılımcılar karşılıklı etkileşimle çalışmalar gerçekleştirecektir. Eğitimin sonunda Katılım Sertifikası verilecektir.


» Kimler katılabilir: Tarih, Holokost, insan hakları, ayrımcılık, kültürler arası diyalog ve demokrasi alanlarına ilgi duyan 18-30 yaş aralığındaki herkese açıktır.

» Çalışma Programı:

Eğitim tarihleri: 21 Ekim tarihinde tam gün olarak gerçekleştirilecektir.

Saat: 10.00 – 18.00

Yer: Eğitim İzmir’de gerçekleştirilecek olup, adresle ilgili detaylar eğitime katılacaklara daha sonra iletilecektir.


» Başvuru ve Değerlendirme Süreci Hakkında:

Son Başvuru Tarihi: 8 Ekim 2018, Pazartesi,

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 12 Ekim 2018, Cuma

Etkinliğe katılabilmek için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu en geç 8 Ekim 2018, saat 17.00’ye kadar online olarak doldurmanız gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Eğitimden yararlanabilecek kişi sayısı sınırlı olduğundan aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır:

  • 18-30 yaş aralığında olmak,

  • İnsan hakları konusunda duyarlılık sahibi olmak,

  • Başvuru formunu eksiksiz ve açıklayıcı bir şekilde doldurmak (katılımcıların seçimi, başvuru formunda verdikleri yanıtlara göre yapılmaktadır),

  • Başvurunun eğitim amaç ve hedefleri ile uyumlu olması,

  • Katılımcıların bulundukları toplumsal konum itibariyle (yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, vb.) eşit dağılımı

  • İzmir ve çevresindeki illerde ikamet edenler önceliklidir. İzmir dışından başvuranlar, konaklama ve ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaktır.

Katılım ücretsiz olup, katılımcıların tüm programa katılımları beklenmektedir.


» Program İçeriği Hakkında:

Eğitimin amacı: Demokrasinin güvence altına alınmasında bir sorun olması halinde, temel insan haklarımızın durumu ne olur? Ya bu haklar birbiriyle çelişmeye başlarsa?Tüm demokratik toplumlarda yurttaşların ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve din özgürlüğü gibi belli temel insan hakları garanti altına alınmıştır. Bununla birlikte, söz konusu hakların mutlak olup olmadığı sorusu tartışmalıdır.Örneğin, temel insan hakları birbiriyle çelişmeye başlaması durumunda ne olacaktır? Ya da evrensel demokratik değerlerin güvenliği tehlike altında olduğunda?Bu çerçevede, eğitim çalışmamızla tüm dünyadan güncel temel insan hakları meselelerini; birbiriyle veya hukukun üstünlüğü ilkesiyle çelişen güncel örneklerini ele alacak ve bunlar üzerine karşılıklı düşüncelerimizi paylaşacağız.Özetle bu çalışmamızın özgürlüklerin sınırına yönelik eleştirel düşünmeye iten bir araç olmasını umuyoruz.


» Proje paydaşlarımız: Anne Frank House (Amsterdam, Hollanda);The International Association for Intercultural Education (Londra, İngiltere);Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR), İstanbul Bilgi Üniversitesi;Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı (BoMoVu);Bağımsız Araştırma, Bilgi ve İletişim Derneği (Babil);Avlaremoz Platformu.Düzenleyen ve Destekleyen:Bu etkinlik, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği ve paydaşları tarafından düzenlenmektedir.

Comments


bottom of page