top of page

İzmir’de Öğretmenler, Öğretmen Adayları Ve Eğitimciler İçin Holokost ve İnsan Hakları Eğitimi


“Anne Frank’ın Yaşam Öyküsü Üzerinden TemelHaklar ve Demokratik Değerler Öğretimi”

Tarih: 20 Ekim 2018Yer: İzmir

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) iş birliği ile gerçekleştirilecek olan bu seminer, Anne Frank’ın insanlığa bıraktığı mirası kullanarak, toplumda insan hakları bilincinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.Eğitim hakkında: Katılımcılara, tarih, Holokost (Soykırım) ve insan hakları eğitimi konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmiş materyaller ve eğitim metotları tanıtılacaktır. Tarihi olaylar ve insan hakları ihlalleri gözden geçirilerek, günümüz toplumlarında ayrımcılık ve ön yargıların oluşumu ve bunun sonuçları ele alınacaktır. Aktif katılım içeren seminerde, katılımcılar karşılıklı etkileşimle çalışmalar gerçekleştirecekler ve katılımcılara ileride kendi çalışmalarında kullanabilecekleri materyaller sağlanacaktır. Eğitimin sonunda Katılım Sertifikası verilecektir.


» Kimler katılabilir: Tarih, Holokost, insan hakları, demokrasi, ayrımcılık, kültürler arası diyalog alanlarında eğitim veren herkese açıktır.

» Çalışma Programı:

Eğitim tarihleri: 20 Ekim tarihinde tam gün olarak gerçekleştirilecektir.

Saat: 10.00 – 17.00

Yer: Eğitim İzmir’de gerçekleştirilecek olup, adresle ilgili detaylar eğitime katılacaklara daha sonra iletilecektir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci Hakkında:

Son Başvuru Tarihi: 8 Ekim 2018, Pazartesi

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 12 Ekim 2018, Cuma

» Kayıt ve Katılım Koşulları:

 • Eğitimden yararlanabilecek kişi sayısı sınırlı olduğundan aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır:

 • Özellikle lise öğrencileri ve gençlere yönelik eğitim vermek konusunda deneyim sahibi olmak,

 • İnsan hakları konusunda duyarlılık sahibi olmak,

 • Başvuru formunu eksiksiz ve açıklayıcı bir şekilde doldurmak,

 • Başvurunun eğitim amaç ve hedefleri ile uyumlu olması,

 • Katılımcıların toplumsal konumları ve kimlikleri itibariyle (yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, vb.) eşit dağılımı.

» Proje paydaşlarımız:

 • Anne Frank House (Amsterdam, Hollanda);

 • The International Association for Intercultural Education (Londra, İngiltere);

 • Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR), İstanbul Bilgi Üniversitesi;

 • Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı (BoMoVu);

 • Bağımsız Araştırma, Bilgi ve İletişim Derneği (Babil);

 • Avlaremoz Platformu.


Düzenleyen ve Destekleyen:Bu etkinlik, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği ve paydaşları tarafından düzenlenmektedir.

bottom of page