top of page

Mersin’de Hafıza Yürüyüşü ve Eğitimi Başvuruları Başladı
Tarih: 26-27-28 Nisan 2019 • Yer: Mersin


Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK), merkezi Amsterdam’da bulunan Anne Frank House (müzesi) iş birliğiyle, Mersin’de Hafıza Yürüyüşü eğitimi gerçekleştirecektir. SEHAK’ın düzenlediği bu çalışma, eğitim odaklı yaratıcı bir video atölyesi olup, özellikle genç katılımcıların yaşam alanları ve bu alanların hafızası üzerine eleştirel bir bakış açısı kazanmalarını amaçlamaktadır. Hafıza Yürüyüşü eğitimi, mekanlara, olaylara ve tarihe dair farklı yaklaşımlar konusunda farkındalık arttırmanın yanı sıra, bu konudaki farklı yaklaşımlara eleştirel bakabilmeyi de teşvik etmektedir.


Hafıza Yürüyüşü eğitiminde, katılımcılar mekân ve hafıza kavramlarına dair kuramsal bilgi ve video çekimine dair teknik bilgiler edinmenin yanı sıra, Hafıza Yürüyüşü eğitiminin metoduna da hâkim hale geleceklerdir. Üç günden oluşacak eğitim sürecinde katılımcılar bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda gruplar halinde yapacakları saha çalışması ile öğrendiklerini pratik olarak uygulama imkanına sahip olurken, günümüz toplumunda mekanların, toplumsal hafıza bağlamında anlamı üzerine düşünecek ve yapacakları saha çalışması ile toplumsal hafızayı yakından araştırma fırsatı elde edeceklerdir.


Gerçekleştirilecek Hafıza Yürüyüşü eğitiminde katılımcılar sadece konuya ilişkin araştırma becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda video klip çekme ve sokakta insanlarla toplumsal meseleler üzerine söyleşi yapma yeteneklerini de kazanacaklardır. Hafıza Yürüyüşü eğitiminin sonunda katılımcıların, uzmanlar eşliğinde üretecekleri kısa video klipler aracılığıyla mekân ve toplumsal hafızaya dair bir tartışma tetikleyebilmeleri hedeflenmektedir.


» Atölye çalışması ve Hafıza Yürüyüşü eğitimine kısa bir bakış:

 • Toplam 14 kişi ile bir araya gelecek,

 • 3 günlük eğitim boyunca konunun uzmanlarından eğitim alacak,

 • Mekân ve hafıza üzerine bilgi dağarcığınızı genişletecek,

 • Kısa film çekiminin nasıl yapılacağını öğrenecek (kamera, ses, kurgu, montaj),

 • Diğer katılımcılarla bilgi ve düşünceleri paylaşacak ve tartışacak,

 • Mersin’deki seçilmiş mekanları ziyaret ederken, kültür mirası konusunda bilgilenecek,

 • Saha çalışması sırasında sokak röportajı yapmayı deneyimleyecek,

 • …ve eğitimin sonunda kurgusundan, çekim ve montajına varıncaya dek tüm aşamalarına katkı verdiğiniz, belgesel niteliğinde kısa bir film oluşturulması sürecinin parçası olacaksınız.

» Kayıt ve Katılım Koşulları:

 • Eğitimden yararlanabilecek kişi sayısı sınırlı olduğundan yapılan değerlendirmelerde, katılımcıların toplumsal konumları ve kimlikleri itibariyle (yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, vb.) eşit dağılımı gözetilmektedir,

 • Katılım için özel yeteneklere sahip olmak gerekli değildir; ancak, video çekimleri, ses ve kurgulama konularında bilgi ve deneyim sahibi iseniz, lütfen bunu başvuru formunda belirtin.

» Katılımcı seçiminde aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınmaktadır:

 • Başvuru formunu eksiksiz ve açıklayıcı bir şekilde doldurmak,

 • Başvurunun, eğitim amaç ve hedefleri (Hafıza Yürüyüşü) ile uyumlu olması,

 • Eğitime 3 gün boyunca katılabilecek olmak,

 • Kısa video çekimi, yapımı ve kurgulanması gibi konularda meraklı ve istekli olmak (özel bir bilgi gerekmiyor),

 • İnsan hakları konusunda duyarlılık sahibi olmak.


Mersin ve çevresindeki illerde ikamet edenler, katılımcıların seçiminde önceliklidir.


» “Anne Frank’ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi” projesinin paydaşları:

 • Anne Frank House (Amsterdam, Hollanda);

 • The International Association for Intercultural Education (Londra, İngiltere);

 • Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR), İstanbul Bilgi Üniversitesi;

 • Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı (BoMoVu);

 • Bağımsız Araştırma, Bilgi ve İletişim Derneği (Babil);

 • Avlaremoz Platformu.

Comments


bottom of page