top of page

Müşterekler Siyaseti İçin Aktivistler Buluşması 15 Eylül’de Kadıköy’de


Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) 15 Eylül Cumartesi günü Kadıköy’de “Müşterekler Siyaseti İçin Aktivistler Buluşması” düzenliyor.


Müşterekler kavramı 1990’larda neoliberal politikalar nedeniyle herkesin müştereği olarak kabul edile gelen su ve ormanlar gibi ekolojik varlıkların “çitlenmesi” yani metalaştırılması ve ticarileştirilmesiyle akademik bir tartışma olmaktan çıkıp, bir sosyal hareket olarak gündemimize girdi. Ekolojik yıkıma karşı bir toplumsal mücadele alanı olarak başlayan müşterekler siyaseti 2000’lerde alanını genişletmeye başladı. Kentlerin ekonomide artan ağırlığı ve dünya nüfusunun kentlerde birikmesinin sonucu olarak kent müşterekleri de mücadele alanı haline geldi. Parklar, bahçeler, sokaklar, meydanlar, bostanlar, sahiller gibi müştereklerin kentsel dönüşüm kapsamında şirketlerin gözünü diktiği alanlar haline gelmesi kentlerde müşterekler siyasetinin ortaya çıkışının temeli oldu. 2011 yılında dünyanın dört bir yanında yaşanan meydan işgalleri ise kentin bir bütün olarak müşterek olarak düşünülmesini, müşterekleştirilmesini gündeme getirdi.


Üç oturum şeklinde gerçekleştireceğimiz aktivistler buluşmasında müşterekler siyasetinin gelişimini konuşarak Türkiye’de ve dünyada müşterekler siyasetinin deneyimlerini tartışacağız. Oturumlarda kenti müşterek olarak nasıl kurgulayabileceğimizi, kentsel mücadelelerin en önemli ayaklarından biri olan su hakkını ve buna kopmaz bir biçimde bağlı olan iklim krizini ve dünya genelinde müşterekler siyasetine kapı aralayan yeni belediyecilik deneyimlerini konuşacağız.


Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik ilgilenen herkesin katılımına açık olmakla birlikte yer kısıtlılığından dolayı aşağıdaki formu dolduranlar arasından seçilecek 60 kişi ile sınırlı olacaktır. Bu 60 kişi seçilirken yaş, cinsiyet, müşterekler siyasetine olan ilgisi gibi kriterler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.


Program

10.00-11.00 Kayıt ve tanışma

11.00-12.30 Kenti Bir Müşterek Olarak Düşünmek

İkbal Polat, Kadıköy Kent Konseyi- “İstanbul’u bir müşterek olarak düşünmek”

Fırat Genç, Müştereklerimiz aktivisti- “İstanbul’da müşterekler siyaseti deneyimleri”

12.30-13.30 Öğle yemeği

13.30-15.00 İklim Değişikliği, Su Krizi ve Mücadeleler

Nuran Yüce, Su Hakkı Kampanyası- “Dünyada ve Türkiye’de su hakkı mücadelelerin yükselişi”

Efe Baysal, 350.org- “İklim ve su krizinin boyutları”

15.00-15.30– Çay-kahve arası

15.30-17.00 Yerel Yönetimlerde Müşterekler Siyaseti

Özdeş Özbay, Su Hakkı Kampanyası- “Korkusuz Şehirler: Dünyada müşterekler siyasetine yönelen belediyecilik örnekleri”

Tarih: 15 Eylül Cumartesi

Yer: İdea Kadıköy

Adres: Küçük Moda Burnu Sokak, No:4, 34710 İstanbulความคิดเห็น


bottom of page