top of page

SEHAK artık European Network for Countering Anti-SemitismThrough Education (ENCATE) Ağı Üyesi


ENCATE, antisemitizmle eğitim yoluyla mücadele etmeyi amaçlayan bir sivil toplum ağıdır. Avrupa ve ötesinden, 15 üye sivil toplum örgütünün yer aldığı bu ağ, KIgA e.V. tarafından kurulmuştur.

SEHAK’ın da kurucu üyelerinden biri olduğu ENCATE ağı içindeki üye örgütler, toplumu antisemitizmin güncel ve tarihsel yönleri hakkında eğitimlerle bilgilendirmeyi amaç edinmişlerdir. Antisemitizme karşı düzenlenen eğitim çalışmalarında deneyim ve ihtiyaçların paylaşılabilmesini sağlayan ENCATE, Yahudi örgütleri ve topluluklarının yanı sıra uluslararası kurumlar, ağlar ve STK'ların geçmiş ve süregelen çalışmalarını da referans alarak üye örgütleri güçlendirmeyi, desteklemeyi amaçlamaktadır.

Avrupalı üye örgütler ile buluştuğumuz ENCATE’nin de desteği ile antisemitizme karşı mücadele alanında daha güçlü olacağımıza inanıyoruz.

Comentarios


bottom of page