top of page

SEHAK Genel Kurul Duyurusu


SEHAK Genel Kurulu

İSTANBUL • 20 Mayıs 2017​

Sevgili SEHAK Üyeleri ve Dostlar,


Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 2017, Cumartesi günü, 11.00 – 13.00 saatleri arasında, dernek ofisinde düzenlenecek. Şayet bu tarihte salt çoğunluk sağlanamazsa, Genel Kurul 27 Mayıs 2017 tarihinde, aynı saatler arasında ve aynı adreste, bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecek.

Genel Kurul’da bugüne kadar aldığımız yol ve önümüzdeki döneme ilişkin perspektifleri ve faaliyet önerilerini konuşacağız. Bunun dışında derneğin yeni döneminde görev alacak olan arkadaşlarımızı da seçeceğiz.


Aşağıda Genel Kurul’un taslak gündemi yer almaktadır. Gündeme dair önerilerde bulunabileceğiniz gibi, tüzüğe dair değişiklik ve ek önerilerde bulunabilirsiniz.

Faaliyet raporu, mali rapor ve organlara seçimler için aday önerileri üyelerimizle en kısa sürede paylaşılacaktır.


Genel Kurul’da görüşmek üzere…

SEHAK Yönetim Kurulu

***

» Taslak Genel Kurul Gündemi

Divan seçimi: Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve YazmanGündem önerileriDernek hakkında genel bilgilendirmeNasıl bir SEHAK?Yürütülmekte olan faaliyetlerÖnümüzdeki dönem faaliyetlere ilişkin perspektifler ve önerilerMali rapor ve aklamaSeçimler: Yeni dönem organların seçimleri Tüzük değişiklik önerileri ve (değişiklik varsa) oylamaKapanış

Genel Kurul Bilgileri

Tarih: 20 Mayıs 2017

Saat: 11.00 – 13.00

Yer: SEHAK Ofisi

Adres: Kocatepe Mahallesi, (Talimhane), Receppaşa Caddesi, İmren Apt. No: 9, D: 10, Beyoğlu/İstanbul

bottom of page