top of page

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği Kuruldu


Kısa adı SEHAK olan Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği İstanbul’da kuruldu. Dernek demokratik, insan ve doğa haklarına saygılı, kültürel ve düşünsel farklılıkları zenginlik olarak gören bir sivil toplum vizyonuyla yola çıkıyor.

Derneğin belirlenen misyonuna ulaşmasında izleyeceği ilkeler ve değerler özetle şöyle:

  • Bütün faaliyetlerinde ilkeleri doğrultusunda tarafsız ve bağımsızdır,

  • Demokrasi, eşitlik, katılımcılık ve farklılığa saygı temelinde çalışmalar yürütülmesini benimser,

  • Gerek yönetiminde, gerekse faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet sorunlarını dikkate alır,

  • Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşıdır,

  • Her türlü çevre sorununa duyarlıdır, günümüz ve gelecekteki kuşaklar açısından yaşamın bütünlüğüne inanır ve bu anlamda çevrenin ve ekosistemin korunmasını önemser,

  • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,

  • Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser,

  • Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, gönüllü çalışmalara ve aktivizme önem veren bir örgüttür.


bottom of page