top of page

İnsan Hakları & Ayrımcılık: Eleştirel Film Atölyesi


Röportaj veren kadın

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği tarafından 18 Ekim – 10 Aralık 2021 tarihleri arasında 15 – 18 yaşları arasında 30 lise öğrencisi ile 8 haftadan oluşan bir eleştirel film atölyesi eğitimi projesi gerçekleştirilmiştir. Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye tarafından desteklenen proje kapsamında temel insan hakları ve ayrımcılık konularını odağına alan bir eğitim programı hazırlanmıştır.


8 haftalık program içinde düzenlenen eğitim ve atölyeler sırasında katılımcılar, insan hakları ve ayrımcılık üzerine eğitim almış, insan hakları alanında Türkiye’nin yanı sıra dünyada durumu tartışma ve öğrenme fırsatı edinmiş, sokak röportajları gerçekleştirmiş ve teknik, senaryo, kurgu, montaj gibi alanlarda bilgi ve beceri edinmişlerdir. İnsan Hakları ve Ayrımcılık Eleştirel Film Atölyesi eğitimi sonucunda, bütünüyle katılımcıların deneyimlerinin, becerilerinin ve düşüncelerinin bir ürünü olan ve insan haklarının toplumsal algısını ortaya koymaya amaçlayan bir kısa film hazırlanmıştır. Hazırlanan film katılımcıların birlikte öğrendikleri, düşündükleri, ortak karar alarak uygulamaya koydukları bir ortaklaşmanın da ürünüdür. İnsan Hakları ve Ayrımcılık konusuna odaklanan film 10 Aralık 2021 Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Covid-19 pandemisi kısıtlamaları doğrultusunda online bir film gösterimi ile yayına sokulmuştur.


Comments


bottom of page