top of page

Ayna Nerede? Çanakkale, Aynalı Çarşı


Aynalı Çarşı Edirne

Bu film 1889 yılında yapılan, halen Çanakkale’de bulunan Aynalı Çarşı’yı ele almaktadır.


Çanakkale 1960’lara dek İstanbul, İzmir, Edirne ve Ankara’nın ardından en yoğun Yahudi nüfusuna sahip beşinci kent konumundadır. Bu kalabalık nüfus en çok çarşı etrafında kendini göstermektedir. Esnafın büyük kısmının Yahudi olduğu sözlü tarih araştırmacılarının, Yahudiler için kutsal olan şabat günlerinde çarşı etrafının adeta bir hayalet mekan olarak tasvir edilmesinden de anlaşılmaktadır. Çarşı denince akla gelen Aynalı Çarşı da yine günümüze kalan Yahudi anıtlarından biri olarak sayılabilir. II. Abdülhamid'in padişahlık döneminde, 1889 yılında, padişahın emriyle İlya Halyo tarafından inşa ettirilen Aynalı Çarşı, Halyo ve Halio pasajı adlarıyla de bilinmektedir. Adını bir zamanlar içinde satılan at gözlüklerinden alan Aynalı Çarşı’nın giriş kapısı üzerinde yer alan yazıtta “Adaletliliği ile tanınan Sultan Gazi İkinci Abdülhamid Efendimiz Hazretlerinin lütuf ve sahip çıkmalarıyla kendilerine bağlı, Musevi uyruğundan İlya Halyo kullarının çabalarıyla yaptırılmış ve gönülde yer tutan çarşıdır. – Yıl Hicri Muharrem 1307 (1889)” yazmaktadır. 1934 yılında yaşanan pogromda Yahudilere ve Yahudi mallarına yapılan saldırılar sırasında bu yazıtta yer alan yazılar sıva ile kapatılmıştır. Ancak 1967 yılında yazıt temizlenerek eski görünümüne avuşmuştur. Türkiye’de yaşayan hemen herkesin bildiği Çanakkale Türküsü’nde de adı geçen Aynalı Çarşı, günümüzde çok az kişi tarafından Halio Pasajı olarak bilinmektedir.


Ayna Nerede? filminin hazırlandığı Çanakkale Hafıza Yürüyüşü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş olan “Anne Frank’ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi” projesi kapsamında, 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.


Aynalı Çarşı’yı konu alan Ayna Nerede? filmi, Çanakkale Hafıza Yürüyüşü eğitimi katılımcıları Elif Bahçıvan, Serhat Karasu, Ali Mert Öysal, Hilal Rabia Kuş, Özcan Alkan tarafından hazırlandı. Film için katılımcılar, Aynalı Çarşı’da pek çok kişiyle mülakatlar gerçekleştirerek çarşının tarihi ile ilgili sorulara yanıt almaya çalıştılar.


Ayna Nerede? Hafıza Yürüyüşü filmi için, mimar, araştırmacı, yazar İsmail Erten katılımcıları Aynalı Çarşı ve Çanakkale kenti tarihi hakkında bilgilendirerek, onlara rehberlik etti.bottom of page