top of page

Kimse Var Mı? İzmir’de Yahudi Kültürü Mirası, İzmir Kemeraltı


İzmir piçhane binası

Türkiye’de her ne kadar Yahudilerin 1492 İspanya sürgünü ile Anadolu’ya gelmiş oldukları algısı yaygın olsa da Yahudilerin Anadolu’da varlığı bu sürgünden çok daha eskilere, milat öncesine dayanmaktadır. Yahudilerin İzmir ve civarında ise ne zamandan beri yaşadıklarını tam olarak bilinmemekle birlikte, onların bölgedeki geçmişini M.Ö. 530 yılına tarihlendirmenin mümkün olduğunu belirten araştırmalar mevcuttur.


Birinci Dünya Savaşı sonrasında (1922) Yahudiler, İstanbul ve Trakya ile İzmir ve Batı Anadolu bölgesinde yoğunlaşmışlardır. O zamandan günümüze, Yahudi nüfusu açısından İzmir, İstanbul’un ardından ikinci sırada gelmektedir.


Kimse Var Mı? filminin hazırlandığı İzmir Kemeraltı Hafıza Yürüyüşü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş olan “Anne Frank’ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi” projesi kapsamında, 7-9 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Kemeraltı bölgesindeki Yahudi kültür mirası ve Sinagogları konu alan Kimse Var Mı? filmi, Hafıza Yürüyüşü eğitimi katılımcıları Gözde Bayram, Gözde Yılmaz, Leventcan Yılmaz, Büşra Nur Yorulmaz ve Büşra Üstündağ tarafından hazırlandı. Film için katılımcılar, İzmir Kemerltı bölgesinde pek çok kişiyle röportajlar gerçekleştirerek semtin tarihi, demografik yapısı, kültürü ile ilgili sorulara yanıt almaya çalıştılar.


Kimse Var Mı? Hafıza Yürüyüşü filmi için, İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Sami Azar katılımcıları semtin tarihi hakkında bilgilendirerek, onlara rehberlik etti.bottom of page