top of page

Müşterekler Projesi


Activism meeting

Uzun bir süredir sürdürülmekte olan Su Hakkı Kampanyası’nın ardından Şubat 2018’de Müşterekler konusunda yeni bir projeye başladık. Bu yeni projede amacımız Türkiye’de Müştereklere dönük saldırıların kapsamını ortaya çıkarmak, Müşterekleri savunan yerel hareketlerin görünürlüğünü artırmak, eğitimler ve workshoplar aracılığıyla aktivistlerin kapasitelerini geliştirmek ve Müşterekleri savunan aktörleri arasındaki işbirliğini daha iyi bir konuma getirmekti.

Proje kapsamında 2018 yılının başından itibaren makalelerden oluşan bir kitap hazırlığına başlandı. Yıl sonunda Teoriden Mücadeleye Müşterekler Siyaseti isimli kitabın Türkçe ve İngilizce versiyonları ile basımı yapıldı. Müşterekler siyasetini mümkün olduğunca bütünlüklü şekilde analizine çalışılan kitapta yer alan makalelerin ortak yönü müşterekleri sadece akademik bir çalışma alanı olmaktan çıkararak antikapitalist mücadele açısından hangi potansiyelleri taşıdığını sınırlılıklarıyla beraber ele almaktı. Büyük çoğunluğu Türkiye özelinde yaşanan toplumsal hareketler içerisinde müşterekler siyasetinin izlerini takip etmeye çalışan makaleler aşağıdaki gibidir:

 • Doç. Dr. Bülent Duru, “Müşterekler Nedir? Doğal, Kentsel, Sosyal Müşterekler ve Kentsel Toplumsal Hareketlere Etkileri Üzerine”

 • Prof. Dr. Aykut Çoban, “Ekolojik Ortaklaşımlar (Müşterekler) ve Türkiye’de Uygulanan Çitleme Politikaları”

 • Doç. Dr. Ümit Akçay, “Kapitalizmin Krizi ve Müşterekler”

 • Doç. Dr. Begüm Özden Fırat, “Küresel Hareket Döngüleri ve Müşterekleştirme Hareketleri”

 • Dr. Fırat Genç, “İstanbul’da Kentsel Muhalefet ve Müşterekler Politikası”

 • Can Irmak Özinanır, “Dayanışma Akademileri Müştereklerin Neresinde Duruyor?”

 • Dr. Lülüfer Körükmez, “Göçmen Dayanışma Hareketlerini Müşterekler İçinde Düşünmek”

 • Umut Kocagöz, “Gıdanın Müşterekler Siyaseti”

 • Dr. Özdeş Özbay, “Suyun Müşterekler Siyaseti”

 • Luke Sobart, “Barselona’da Müşterekler Deneyimi”

 • Teoriden Mücadeleye Müşterekler Siyaseti kitabında yer alan makalelerin yayınlandığı yeni bir web sitesi hazırlandı. Makalelere ve kitabın pdf haline https://musterekler.sehak.org adresinden ulaşılabilir.

 • 94.9 Açık Radyo’da Nuran Yüce ve Özdeş Özbay tarafından sunulan “Su Müştereği” programı yıl boyunca yapıldı. Programlar https://www.suhakki.org/c/radyo-programi/ adresinden dinlenebilir.

 • Proje kapsamında yıl boyunca www.suhakki.org web sitesinin güncellemeleri yapıldı.

 • 22 Mart Dünya Su Günü’nde Artı TV’de Nazım Alpman’ın sunduğu Güne Başlarken programına ve Medyascope’ta Emine Uçak Erdoğan’ın hazırlayıp sunduğu Yurttaş Postası programına konuk olduk.

 • 20 Eylül 2018“Türkiye’de Ekonomik Kriz ve Antikapitalist bir Alternatif olarak Müşterekler Siyaseti”başlıklıtoplantı Berlin’de gerçekleştirildi. Ümit Akçay, Judith Dellheim, Nuran Yüce ve Özdeş Özbay’ın katıldığı etkinlikte; Türkiye’nin yaşamakta olduğu ekonomik, politik, ekolojik krizler çok boyutlu olarak ele alındı.

 • 9 Aralık 2018, Kadıköy’de Teoriden Mücadeleye Müşterekler Siyaseti kitabının lansmanı yapıldı. Begüm Özden Fırat, Can Irmak Özinanır, Fırat Genç ve Umut Kocagöz’ün konuşmalarının olduğu kitap lansmanına 50 kişi katıldı.

bottom of page