top of page

Yankı, Uray Caddesi, Mersin


Uray Caddesi Mersin

Bu film, Mersin’de bir zamanlar pek çok farklı kültürden grubun bir arada yaşadığı ve çalıştığı anıt bir mekan olarak Uray Caddesi’ni konu almaktadır.


Mersin 1860’lı yıllardan ithalat ve ihracat ile hareketlenen ticari yaşamla beraber küçük bir sahil köyü olmaktan çıkarak bir ticaret kenti kimliğine bürünmesinde Adalardan ve Kapadokya’dan gelen Rum Ortodoksların, Suriye, Lübnan ve Mısır’dan gelen Arap Ortodoksların, Maroni ve Katoliklerin, Levantenlerin, Ermenilerin ve az bir nüfusla Yahudilerin katkısı olmuştur. 19. yüzyıl sonlarında Mersin çok kimlikli ve çok kültürlü bir şehir görünümünde olan Mersin’in bu ticari gelişim sürecinin en önemli mekanlarından biri ise kuşkusuz Uray Caddesi’dir. Günümüzde halen bu isimle bilinen uzun cadde kentin bu kimlik değişimine tanıklık ve ev sahipliği etmiştir. Kent tarihinin belki de en önemli yapılarına; ticarethanelerine, hanlarına, kamu binalarına ve ibadethanelerine ev sahipliği yapan Uray Caddesi, pek çok farklı kültür ve kimlikten insanın bir arada yaşadığı, çalıştığı bir ortak mekan olmasının yanı sıra aynı zamanda limandan, istasyona bir ticaret yolu olması ile de kentin önemli mekanlarından biridir. Uray Caddesi, adını almadan evvel İstasyon Caddesi ve Hükümet Caddesi olarak adlandırılmışsa da Cumhuriyet’in ilanı sonrasında Türkçe kökenli sözcüklerin ön plana çıkartıldığı bu dönemde üzerinde yer alan belediye binasından hareketle, buraya belediye kelimesinin öz Türkçe karşılığı olan Uray adı verilmiştir. İsim değişikliği ile beraber mekan ve içindekiler de değişmiştir. Bir zamanlar Mersin’in merkezi, ticaretin kalbi ve Mersin’i Mersin yapan pek çok kişinin izini taşıyan Uray Caddesi günümüzde 1900’lerin ilk yarısındaki görünümünden bir hayli uzak bir haldedir. Kentin ilk kurucuları arasında sayılan Rumlar’dan, bir zamanlar geniş bir nüfus ile burada yaşamış olan Ermeniler’den, kentin ticari gelişiminde önemli rolü bulunan, Levantenler’den (Avrupa kökenli iş adamı ve bürokratlar), 1950’li yıllara değin Havraları (Yahudi ibadethanesi) hala aktif olan Yahudilerden, kentin asri unsurlarından olan Arap Ortodoksları ve Alevilerinden bugün geriye yazık ki pek az bir nüfus kalmış durumdadır. Uray Caddesi yalnızca bir dönemin ticari hayatının değil aynı zamanda bu çok kültürlü kent yapısının da önemli anıt mekanlarından biri olarak karşımızda durmaktadır.


Yankı filminin hazırlandığı Mersin Hafıza Yürüyüşü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş olan “Anne Frank’ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi” projesi kapsamında, 26-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Mersin’de Uray caddesi’ni konu alan Yankı filmi, Mersin Hafıza Yürüyüşü eğitimi katılımcıları Esra Arslan, Fatma Uğur, Nur Cennet Yılmaz, Onur Aytaç, Ülkü Uğur, Zozan Güngör tarafından hazırlandı. Film için katılımcılar, Uray caddesinde pek çok kişiyle mülakatlar gerçekleştirerek binanın tarihi ile ilgili sorulara yanıt almaya çalıştılar.


Yankı Hafıza Yürüyüşü filmi için, Gelişen Ticaret Değişen Kent MERSİN - 1850- 1950 kitabının yazarlarından, Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi, Akdeniz Kent Araştırmaları bölümü üyesi Tülin Selvi Ünlü, katılımcıları Mersin kenti tarihi hakkında bilgilendirerek, onlara rehberlik etti.Comments


bottom of page