top of page

Yüzleşme, Edirne Trakya Pogromu


Milli olan herşey bizimdir bayrak insanlar

Bu film, 1934 Trakya Pogromu’nda Edirne’de yaşanan olayları konu almaktadır.


Yalnızca Edirne’de değil günümüzde tüm Trakya’da bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az Yahudi kalmış olmasının temel nedenlerinden biri olan, sonun başlangıcını hazırlayan ve Trakyalı Yahudiler ile Türkler arasına bir set çeken, tarihin kara lekelerinden biri kuşkusuz Trakya Olayları’dır. Hitler’in iktidara gelmesiyle moda hâline gelen antisemitizm furyası Türkiye’de üretilmekte olan antisemit yayınların niceliğinin artmasına sebep olmuştur.

Özellikle 1934 yılı, Türkiye’de ırkçı-Turancı ve Nazi sempatizanı kişi ve grupların yayınlarının zirveye ulaştığı yıldır. Trakya Olayları’nın yaşanmasına zemin hazırlayan bir diğer unsur ise İskân Kanunu’dur. Olayların başlamasından kısa bir süre önce kabul edilmiş ve yürürlüğe koyulmuş kanunun yürürlüğe koyulmasından önce ise Trakya’ya Umumi Müfettişlik kurulmasına ve Trakya’daki durumun teftiş ve rapor edilmesine karar verilmiştir. Devlet tarafından ortaya koyulan, açık tehdit niteliğindeki İskân Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden yaklaşık 10 gün sonra, Trakya’da halk tarafından Yahudilere yönelik şiddet, baskı ve gaspa dayalı saldırılar yaşanmaya başlanır. Haziran ve Temmuz aylarında Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ gibi illerde ve bunlara bağlı Uzunköprü, Babaeski ve Gelibolu gibi Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim birimlerinde ilçe ve köyler dahil olmak üzere eş zamanlı saldırılar başlar. Olayların öncesi ve sonrasında kayıt altına alınan nüfus sayımlarının yanı sıra gerek sözlü tarih tanıklıkları da Trakya Olayları adlı pogromun ne denli yıkıcı sonuçları olduğunu gözler önüne sermektedir.


Yüzleşme filminin hazırlandığı Edirne Hafıza Yürüyüşü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş olan “Anne Frank’ın yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi” projesi kapsamında, 27-29 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Edirne’de de gerçekleşen Trakya pogromunu konu alan Yüzleşme filmi, Edirne Hafıza Yürüyüşü eğitimi katılımcıları Yaşagül Ekinci, Gamze Elvan, Neslihan Çakır, Esra Saraç ve Metin Özaydınlık tarafından hazırlandı. Film için katılımcılar, Edirne’de pek çok kişiyle röportajlar gerçekleştirerek binanın tarihi ile ilgili sorulara yanıt almaya çalıştılar.


Yüzleşme Hafıza Yürüyüşü filmi için, gazeteci, yazar, şair ve çevirmen Roni Margulies, katılımcıları 1934 Trakya Pogromu hakkında bilgilendirerek, onlara rehberlik etti.bottom of page